Hoe het werkt

De visie van Floww

Steeds meer mensen en instanties, waaronder de Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie, maken zich zorgen over de mogelijke effecten van straling. Onderzoek geeft tot op heden geen eenduidig beeld of straling van invloed kan zijn op de gezondheid. Floww adviseert bewust om te gaan met straling en er bovendien positief gebruik van te maken. Uitgangspunt daarbij is dat we leven in een wereld waarin draadloze communicatie onmisbaar is geworden. Dankzij de gepatenteerde Floww technologie wordt elektromagnetische straling omgezet in natuurlijke frequenties voor meer rust en energie. Op deze manier wordt straling positief benut voor het welzijn van mens, dier en natuur.

 "Positive Energy for People & Planet"

Is elektromagnetische straling schadelijk?

Draadloze communicatie heeft mogelijk ook een minder plezierige kant. Er zijn mensen die klagen over vermoeidheid, slapeloosheid, overmatige transpiratie en dergelijke, vooral als ze veelvuldig en langdurig mobiel bellen en/of achter de computer zitten. Dit roept de vraag op of deze klachten (mede) worden veroorzaakt door de elektromagnetische straling die draadloze communicatie mogelijk maakt. En of ze een voorbode zijn van ernstiger aandoeningen op de wat langere termijn. Marc Schechtl, oprichter en CEO van Floww International, legt uit.

“Ik wil gewoon mensen helpen.”

Als jongen raakte Jim Wagenaar, directeur R&D bij Floww International, in de ban van straling. Op latere leeftijd leidde dat tot een niet-aflatende inspanning om mensen van mogelijk stralingsgerelateerde klachten af te helpen. En tot de ontwikkeling van Floww ® Health Technology. Met inmiddels duizenden tevreden gebruikers in vier verschillende werelddelen.

Raad van Advies

Vervolgpagina richting raad van advies