FAQ

Hoe werkt Floww?

Floww maakt gebruik van dezelfde straling als GSM, WiFi en Bluetooth. Deze straling werkt als een batterij en activeert de Floww-producten. Op hun beurt genereren Floww-producten een natuurlijk energieveld; dit bestaat uit frequenties die je kunt vergelijken met Schumann Resonanties, elektromagnetische trillingen in de atmosfeer die volgens wetenschappers bijdragen aan vitaliteit en versterking van het auto-immuunsysteem.

Floww gebruikt dus in feite je mobiel, je computer en andere draadloos communicerende apparaten om eigen energiebronnen te creëren. Hierbij geldt; des te sterker de energiebronnen in je directe omgeving, des te krachtiger het energieveld dat wordt opgewekt.

Hoe is Floww ontstaan?

De oprichter van Floww is drs. Marc Schechtl. Toen hij na zijn studie ging werken bij een groot belastingadvieskantoor kreeg hij na enige tijd in toenemende mate last van vermoeidheid en concentratieproblemen. Hoewel hij daar zelf eigenlijk niet aan wilde, wezen zijn klachten steeds duidelijker in de richting van elektro hypersensitiviteit (EHS).

Toen Marc en zijn vrouw buiten de bewoonde wereld, in Kijkduin, hun intrek namen in een tent om aan de straling te ontsnappen, kwamen zij in contact met uitvinder Jim Wagenaar. Jim gaf Marc een prototype van een product dat nu personalFloww heet. Marc: “Het had vrijwel meteen een voelbaar positief effect op me en gaandeweg kon ik mijn oude, normale leven weer oppakken. Dat leidde tot het inzicht dat straling geen probleem hoeft te zijn en dat je het ook positief kunt gebruiken.”

Lees ook Marc’s blog Durf te weten.

Wie heeft Floww uitgevonden?

De uitvinder van Floww is Jim Wagenaar. Jim is biofysisch therapeut en experimenteert al van jongs af aan met frequenties, spoeltjes en condensators. In zijn praktijk zag hij geregeld patiënten met EHS, maar een adequate behandelmethode bestond in zijn ogen niet. Daarom ging hij zelf op zoek.

Jim: “In mijn jeugd heb ik een tijdje Kung Fu gedaan. Dan leer je de kracht van je tegenstander te gebruiken. Dat principe heb ik ook toegepast bij het ontwikkelen van Floww. Ik heb bewust gezocht naar een methode waarbij ik de straling die gebruikt wordt voor draadloze communicatie zou kunnen ombuigen en gebruiken om een natuurlijk energieveld te genereren.”

Is er enig bewijs dat Floww werkt?

Ja, dat is er. Al enige jaren investeert Floww in onderzoek, waarbij onder meer wordt samengewerkt met prof. dr. Anna van Wersch, tot voor kort als gezondheidspsychologe verbonden aan Teesside University in het Engelse Middlesbrough (nu met emeritaat) en prof. dr. Olle Johansson van het Zweedse Karolinska Instituut in Stockholm. Onder toezicht van prof. Van Wersch heeft onder meer een onderzoek plaatsgevonden dat werd uitgevoerd door prof. dr. Can Ince van het Erasmus MC. Met gebruikmaking van een zogenoemde Cytocam (camera met formaat van een balpen) werd bij meerdere proefpersonen een effect zichtbaar op de bloedsomloop bij het bellen met een mobileFloww. Het effect was significant: bloed stroomde sneller en met meer volume door de aderen, wat duidt op een snellere ‘afvalverwerking’. Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Ook onderzoek met planten leverde interessante resultaten op. Een intensieve pilotstudy naar de kweek van Buxus en Prunus liet een duidelijk effect zien op mineralenopname en bodemverbetering. Dit is mede interessant omdat bij planten een mogelijk placebo-effect niet aan de orde is.

Kun je Floww meenemen in je handbagage als je gaat vliegen?

 

Het is onze ervaring dat de personalFloww gewoon door de beveiligingscontrole komt op een vliegveld. Voor de zekerheid adviseren wij de Nederlandse en Engelse productbeschrijving of gebruiksaanwijzing mee te nemen, zodat je -als er naar wordt gevraagd- kunt aantonen om wat voor een product het gaat. Je kunt er ook voor kiezen om de personalFloww niet in de handbagage maar in de koffer mee te nemen.