Mei 2016 - Een Amerikaanse overheidsstudie heeft een verband aangetoond tussen mobiele telefoonstraling en kanker bij ratten. De onderzoeksresultaten zorgden deze week voor veel ophef in de Amerikaanse media. De Wallstreet Journal kopte “mobiel-kanker link gevonden in overheidsstudie” en nieuwszender NBC spreekt van een ‘game changer’ in het debat over de schadelijkheid van mobiele telefoons.”

Studie naar ratten

Onderzoekers stelden 2500 ratten twee jaar lang, gemiddeld 9 uur per dag bloot aan. De mannelijke ratten bleken hogere ratio's te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die ook kunnen voorkomen op de gehoorszenuw). Deze tumoren kwamen niet voor bij vrouwelijke ratten en ratten die niet waren blootgesteld aan straling (controlegroep).

Hypothese weerlegd

Het 25 miljoen dollar kostend Amerikaans onderzoek wordt uitgevoerd door het Amerikaans Toxologisch Programma (NTP), onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid. De studie wordt afgerond in 2017. Opmerkelijk is dat het onderzoek de hypothese test dat straling van mobiele telefoons géén gezondheidseffecten kan hebben. Hoewel het maar om kleine percentages tumorgroei gaat, kunnen de gevolgen enorm zijn. In het op 26 mei jl. vrijgekomen onderzoekrapport staat: “Gezien het wijdverbreide wereldwijde gebruik van mobiele communicatie onder gebruikers van alle leeftijden, kan zelfs een kleine toename in ziekte als gevolg van straling enorme implicaties hebben voor de volksgezondheid.”

Controverse

Het vermoeden dat straling van mobiele telefoons kanker kan veroorzaken is niet nieuw. In 2011 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie de straling van mobiele telefoons als mogelijk kankerverwekkend. De voorlopige bevindingen van het Amerikaanse onderzoek zullen naar verwachting niet direct een einde maken aan controverse rondom mobiele telefoonstraling. Ratten zijn tenslotte geen mensen. En onlangs bleek uit een 30 jaar durend Australisch onderzoek dat straling van mobiele telefoons géén hersentumoren veroorzaken.

Gezondheidsraad over straling mobiel

Ondertussen heeft de Nederlandse Gezondheidsraad op 1 juni opnieuw een uitspraak gedaan over de relatie tussen straling van de mobiel en kanker. Het Amerikaanse onderzoek is hierin niet meegenomen. Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, wordt wel geadviseerd de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. Omdat ze een verband onwaarschijnlijk achten, maar ook niet geheel uit kunnen sluiten.

Stralingsbronnen in huis

Weet ú hoeveel straling u in huis heeft?

Je ziet het niet en ruikt het niet maar in huis zorgt onze slimme, draadloze en digitale apparatuur dat we continu omringd zijn door straling. Zelfs als we slapen. Onderzoeken wijzen uit dat dit stressreacties kan veroorzaken en van invloed kan zijn op onze gezondheid en nachtrust. Maar we kunnen en willen niet meer zonder onze wifi en smart tv. Wat we wél kunnen is er bewust mee omgaan. Benieuwd hoeveel straling ú in huis heeft en hoe u er bewust mee om kunt gaan? 

Doe nu de test
Meer informatie