Familie op de bank

Steeds meer mensen vragen zich af of bescherming tegen straling nodig is. Elektromagnetische straling is afkomstig van hoogspanningslijnen, elektrische- en huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, wifi, en slimme gadgets. Meer dan duizend wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat elektromagnetische straling biologische effecten kan hebben. En dus van invloed kan zijn op de gezondheid.

Beschermen tegen straling

Op basis van de stand van de wetenschap heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de straling van draadloze communicatie geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. En in 2015 deden meer dan 200 wetenschappers een oproep aan de VN en de WHO om mens en dier te beschermen tegen elektromagnetische straling en draadloze technologie. Zij dringen bij de VN en WHO onder andere aan op het beschermen van kinderen en zwangere vrouwen, strengere regelgeving, ontwikkelen van veiligere technologie en een betere voorlichting aan bevolking over de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan straling.

Onzekerheid

In tegenstelling tot wat de bovengenoemde wetenschappers beweren, leidt blootstelling aan elektromagnetische straling volgens de Rijksoverheid niet tot een slechtere gezondheid. De Rijksoverheid baseert haar uitspraak op de legio onderzoeken die géén gezondheidseffecten aantonen. Het ontbreken van een éénduidig antwoord op de vraag of straling gezondheidseffecten kan hebben, leidt tot veel onzekerheid. Velen vragen zich vertwijfeld af of bescherming tegen straling wel nodig is.

Voorzorgsprincipe

Instanties die waken over onze gezondheid zoals de Raad van Europa en de WHO adviseren kinderen niet onnodig bloot te stellen aan draadloze straling en het voorzorgsprincipe te hanteren. Het voorzorgsprincipe, ook wel ALARA genoemd, wordt toegepast door overheden als bij nieuwe wetenschappelijke of technische activiteiten niet duidelijk is of deze schade kunnen geven aan de samenleving of het milieu. ALARA betekent dat de blootstelling aan straling ‘as low as reasonably achievable’, gehouden moet worden, ofwel, zo laag als redelijkerwijs haalbaar is. Frankrijk geeft vorm aan dit voorzorgsprincipe door bij wet draadloos internet in crèches te verbieden en op basisscholen te beperken.

Bescherming tegen straling

Bewust omgaan met straling is de beste bescherming, niet alleen voor kinderen, maar óók voor volwassenen. We leven in een wereld waar straling een steeds grotere rol gaat spelen in ons leven. Vanaf 2020 kunnen we zelfs zelfrijdende auto’s in het straatbeeld verwachten, rijdend via het 5G-netwerk, de opvolger van het 4G-netwerk. Straling vermijden is dus geen optie meer: er bewust mee omgaan wel. Op onze website zijn tips te vinden voor bewust omgaan met straling.

Meten is weten

Als u bewust met straling om wilt gaan is een belangrijk vraag hoeveel straling u in huis heeft. Thuis is de plek waar u tot rust komt en weer oplaadt. Met een stralingsanalyse woning krijgt u inzicht in de stralingssituatie in huis. Stralingsbiologen van Floww Health Technology meten de aanwezige straling in de belangrijkste plaatsen in de woning, zoals de woonkamer, de slaapkamer en de kinderkamer. Er wordt in kaart gebracht wat de stralingsbronnen zijn en hoeveel straling ze afgeven. Ook krijgt u inzicht hoeveel straling er van omringende woningen en zendmasten uw woning binnenkomt. Daarbij krijgt u advies hoe u bewust om kunt gaan met straling en ontvangt u een overzichtelijk rapport van de metingen en adviezen.

Stralingsbronnen in huis

Weet ú hoeveel straling u in huis heeft?

Je ziet het niet en ruikt het niet maar in huis zorgt onze slimme, draadloze en digitale apparatuur dat we continu omringd zijn door straling. Zelfs als we slapen. Onderzoeken wijzen uit dat dit stressreacties kan veroorzaken en van invloed kan zijn op onze gezondheid en nachtrust. Maar we kunnen en willen niet meer zonder onze wifi en smart tv. Wat we wél kunnen is er bewust mee omgaan. Benieuwd hoeveel straling ú in huis heeft en hoe u er bewust mee om kunt gaan? 

Doe nu de test
Meer informatie