Prof. Johansson bij Floww

Prof. dr. Olle Johansson

Prof. dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut geniet internationaal grote faam als deskundige op het gebied van stralingsonderzoek. In die hoedanigheid heeft hij ook een relatie met Floww, dat in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken initieerde om de effecten van de verschillende producten op het menselijk lichaam zichtbaar te maken. Na lezing van het rapport over een onderzoek naar het effect van Floww op de bloedcirculatie stuurde hij Floww-directeur Marc Schechtl en andere betrokkenen een opbeurende e-mail…

“Congratulations to your very important achievements!”

De e-mail met felicitaties van prof. dr. Olle Johansson kwam een aantal weken na de uitzending van Radar waarin gesteld werd dat Floww-producten niet zouden werken. Prof. Johansson is verbonden aan het fameuze Karolinska Instituut in Stockholm en een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van stralingsonderzoek. Hij was recent als adviseur en observator betrokken bij een onderzoek naar de effecten van Floww-producten en daarom werd hem ter informatie het rapport toegestuurd van een pilot study die vorig jaar werd uitgevoerd door prof. dr. Anna van Wersch, gezondheidspsychologe aan de Engelse Teesside University, in samenwerking met prof. dr. Can Ince, fysioloog bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Deze pilot study toont aan dat het gebruik van mobileFloww een significant effect heeft op de kwaliteit van de bloedcirculatie. Prof. Johansson toonde zich ingenomen met de belangrijkste bevinding, die er vrij vertaald op neerkomt dat het vermogen van de bloedvaten om afval af te voeren en zuurstof aan te leveren met gebruik van mobileFloww blijkt toe te nemen. Het bloed circuleert als het ware in meer ontspannen toestand. In tegenstelling tot wat er gebeurt als mensen gestrest zijn; dan treedt er vaatvernauwing op. De mobileFloww bewerkstelligt dus feitelijk het omgekeerde.

Positief effect

Floww-directeur drs. Marc Schechtl kreeg in de uitzending van Radar weinig gelegenheid om een en ander goed over het voetlicht te brengen en kon dus ook onvoldoende ingaan op dit specifieke onderzoek. “Dat was heel jammer. De programmamakers leken niet echt geïnteresseerd in onze kant van het verhaal. Was dat wel zo geweest, hadden ze ons niet overvallen op de manier waarop dat nu gebeurde. Pas een paar dagen van tevoren werden we op de hoogte gesteld van de uitzending en ook toen werden we al niet gevraagd om een toelichting. Anders had ik de redactie zeker gewezen op deze pilot study, die overduidelijk aantoont dat het gebruik van mobileFloww een positief effect heeft op de bloedcirculatie, zoals ook Olle Johansson bevestigt in zijn mail.”

Cytocam

De pilot study door de professoren Van Wersch en Ince bestond uit onderzoek met een zogenoemde cytocam. Dit is een apparaatje met de omvang van een balpen dat bij het oor tegen het lichaam wordt gehouden en daar opnamen maakt van het bloed. Deze beelden kun je direct zien op een computerscherm. In dit specifieke onderzoek werd de bloedcirculatie bekeken van een aantal proefpersonen zonder en met een werkende mobiele telefoon, als ook met een werkende mobiele telefoon, waarop met een plakstrip een mobileFloww was aangebracht.

Omdat het een pilot study betrof ging het om een relatief kleine onderzoeksgroep van zeven personen. Marc Schechtl: “Dat lijkt weinig, maar het is voor een verkennend onderzoek heel normaal. Representativiteit was in deze fase geen doel op zich. We wilden vooral weten hoe je het onderzoek moet inrichten om antwoord te krijgen op bepaalde vragen en hypotheses. Maar bij de analyse van de data bleek op een aantal punten nu al dat het gebruik van de mobileFloww significant effect had.”

Onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport ‘Explorative study of the influence of the mobileFloww device on the circulation of the blood flow in the ear using Cytocam incident dark field (IDF) video microscopy’ werd gepubliceerd door Teesside University en kunt u hier downloaden.

Prof. Johansson tot slot, refererend aan Floww’s ambitie op basis van de geslaagde pilot grootschaliger onderzoek in te richten: “So now you do have a splendid model that works! Time to allow for a full-scale investigation! ;-)) [If it is cool with you I will include your report in today's lecture here in Stockholm.]”