Dat draadloze straling afkomstig van mobiele telefoons, zendmasten en draadloos internet nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid is volgens de Nederlandse overheid ‘niet wetenschappelijk bewezen’. Volgens een groep experts op het gebied van straling is dit onjuist en worden o.a. ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken die negatieve effecten van straling aantonen ten onrechte terzijde geschoven. Deze onderzoeken worden in de landen om ons wel serieus genomen en zijn daar aanleiding tot voorzorgsmaatregelen.

Ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken[1] tussen 1990 en 2014 rapporteren biologische effecten van elektromagnetische straling. Van de vorming van stresshormonen en vrije radicalen tot aan een verlaging van het melatoninegehalte, DNA-breuken en lekken van de bloed-hersenbarrièreVoor de WHO was dit aanleiding om in 2012 mobiele telefoons op de lijst[2] ‘mogelijk kankerverwekkend’ te plaatsen en voor de Raad van Europa om in 2011 te adviseren [3] voorzorgsmaatregelen te treffen zoals het weren van mobiele telefoons en wifi uit scholen. Terwijl landen om ons heen daar gehoor aan geven blijft de lezing van de Nederlandse overheid dat ‘wetenschappelijk bewijs van mogelijke schadelijkheid ontbreekt’. Hoe kan de visie van Nederland zo afwijken van die van organisaties die waken over onze gezondheid als de Raad van Europa en de WHO?

In een kennisbericht[4] van 1 augustus jl. met de titel ’Overheidsbeleid gericht op ontkenning van gezondheidsschade door EMV‘ geven drie experts op het gebied van straling, prof. dr. ir. Michiel Haas, drs. ing. Jan van Gils en dr. Leendert Vriens hierover uitleg. De Nederlandse overheid laat zich adviseren door de Gezondheidsraad[5], een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van volksgezondheid. Haar verklaring dat ‘er geen wetenschappelijk bewijs is’ van een mogelijke schadelijkheid van EMV wordt door de overheid ten onrechte klakkeloos overgenomen, aldus de experts.

De Gezondheidsraad blijkt op de hoogte van het bestaan van de ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken die biologische effecten van straling aantonen maar heeft zijn eigen ‘meetlat’ om de kwaliteit van deze onderzoeken te beoordelen en deze meetlat ligt volgens de experts te hoog. Alle onderzoeken op dieren en planten worden terzijde geschoven met het argument dat mensen geen dieren of planten zijn. Zoals dat ook gebeurt met peer-review studies, waaronder het BioInitiative Rapport en praktijkervaringen van mensen die melding maken van gezondheidsklachten door straling.

Een ander probleem is volgens genoemde experts dat volgens de huidige wetenschappelijke paradigma’s straling van draadloze technologie alleen maar opwarmingseffecten teweeg kan brengen. Er is ook geen theoretisch kader dat de biologische effecten kan verklaren. Bij het invoeren van draadloze technologie is daarom alleen gekeken naar deze opwarmingseffecten en zijn de biologische effecten buiten beschouwing gebleven. De visie van de Gezondheidsraad dat nog ‘jarenlang onderzoek op dit gebied nodig zal zijn om tot definitieve conclusies te komen’,  draait volgens Haas, Van Gils en Vriens dan ook vooral om het ontbreken van een wetenschappelijk verklaringsmodel en niet om  het ontbreken van wetenschappelijk bewijs.

Tenslotte gaan ze in op de gevolgen van het op ontkenning gerichte overheidsbeleid. Het meest schrijnend is naar hun idee dat mensen die last hebben van straling niet de hulp krijgen die nodig is: hun klachten worden veelal als ‘psychisch probleem’ beoordeeld. Volgens een schatting gaat het hier om 3-10 procent van de bevolking. Deze mensen krijgen dus niet de juiste diagnose, waardoor bovendien veel geld uitgegeven wordt voor onnodige medische onderzoeken en behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan de diagnose ADHD. In wetenschappelijke publicaties[6] wordt al een verband gelegd tussen de stijging van het aantal kinderen met ADHD en de toegenomen stralingsbelasting; een verband dat de overheid tot dusver ontkent.

Wilt u op de hoogte blijven over straling? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Wilt u weten hoe straling positief gebruikt kan worden? 

Wilt u weten wat anderen over Floww producten zeggen?

 

[1] http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/RFR-11_28-research-summary.pdf

[2] http://www.stopumts.nl/pdf/Press%20release%20IARC%2031%20mei%202011.pdf

[3] http://www.next-up.org/pdf/Council_Europe_Resolution_1815_The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_and_their_effect_on_the_environment_27_05_2011.pdf

[4] http://www.kennisplatformems.org/images/Kennisbericht%202014-4.pdf

[5] http://www.gezondheidsraad.nl/

[6] http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620509?dopt=Abstract

http://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf