kind-tablet-frankrijk-floww-straling.480.357.s

Het Franse parlement heeft vorige week een wet aangenomen die draadloos internet in crèches verbiedt. De wet beperkt ook het gebruik op scholen. 

In Frankrijk is een wet aangenomen die wifi in crèches verbiedt en scholen voorschrijft wifi uit te schakelen wanneer dit niet in gebruik is. Oorspronkelijk was het de bedoeling draadloos internet ook op scholen te verbieden, maar dit voorstel is verworpen. Wel aangenomen zijn voorstellen om geen reclame voor mobiele telefonie gericht op jongeren toe te staan, als ook het verbod op reclames waarin een mobiele telefoon tegen het oor gehouden wordt.
Raad van Europa wil kinderen beschermen tegen straling
De nieuwe Franse wet, die op 29 januari aangenomen werd, vloeit voort uit Resolutie 1815 van de Raad van Europa  (2011). In deze resolutie wordt geadviseerd draadloze telefoons en -internet uit scholen te weren en de voorkeur te geven aan vaste verbindingen. Deze maatregelen worden voorgesteld om kinderen en jongeren te beschermen tegen mogelijke negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Draadloze technologie is immers ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten voldoende bekend en onderzocht zijn. Kinderen zijn bovendien extra kwetsbaar.
Weinig interesse in Nederland
Terwijl Frankrijk al een aantal jaren bezig is de bescherming bij wet te regelen en in België verkoop van mobiele telefoons voor kinderen onder 7 jaar sinds 2014 verboden is, blijft het in Nederland opvallend stil rond dit onderwerp. Navraag bij de Tweede Kamer leert dat de interesse in ‘politiek Den Haag’ nihil is. Alleen de Christen Unie heeft in april 2013 vragen gesteld  over de destijds in Frankrijk ook al strengere regels met betrekking tot het gebruik van wifi in scholen. Een Nederlands burgerinitiatief wil middels een petitie dit onderwerp op de politieke agenda krijgen.