Ook de Gezondheidsraad volgt met belangstelling ontwikkelingen op het gebied van elektromagnetische straling en de volksgezondheid. Een literatuurstudie leidde vooralsnog tot de conclusie dat er geen verband is tussen het vóórkomen van hersentumoren en mobiel bellen.

De Gezondheidsraad, het orgaan dat de regering adviseert op diverse gebieden met betrekking tot de volksgezondheid, heeft bij monde van de Commissie Elektromagnetische Velden onlangs een advies uitgebracht over een mogelijk verband tussen mobiel bellen en het vóórkomen van hersentumoren.  De Commissie is in het leven geroepen, omdat, zo staat op de website van de Gezondheidsraad, ‘door de opmars van de mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid erg in de belangstelling staat’.

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu verscheen eerder dit jaar een persbericht. Hierin staat: “Om eventuele gezondheidsschade door gebruik van mobiele telefoons aan het licht te  brengen, met name tumoren in het hoofd, wordt al langere tijd veel onderzoek gedaan. Op dit moment zijn gegevens beschikbaar over een gebruiksperiode van maximaal 13 jaar. Daaruit komt geen duidelijk bewijs naar voren dat deze gebruiksduur een verhoogd risico geeft op een hersentumor of andere tumoren in het hoofd. Over de risico’s op langere termijn kan niets worden gezegd: daarvoor hebben we langere looptijden van het onderzoek nodig. De conclusies in het advies zijn de uitkomst van een uitgebreide inventarisatie en beoordeling van het beschikbare epidemiologische onderzoek naar een mogelijk verband tussen bepaalde tumoren in het hoofd en de radiofrequente elektromagnetische velden van mobiele telefoons. “

De Volkskrant bericht dat onderzoekers van de Danish Cancer Society recentelijk tot dezelfde conclusie kwamen op basis van onderzoek onder 358.000 Denen. Dit onderzoek richtte zich op het vóórkomen van hersentumoren in relatie tot het aantal jaren dat ze over een gsm-abonnement beschikten.

Wilt u op de hoogte blijven over straling? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Wilt u weten hoe straling positief gebruikt kan worden? 

Wilt u weten wat anderen over Floww producten zeggen?