baby-floww-straling.480.321.s

Daniëlle Cheriex is bijna dertig jaar werkzaam als jeugdarts op het consultatiebureau. Volgens haar zou straling als belastende omgevingsfactor op het netvlies moeten staan van ouders en de jeugdgezondheidszorg.

dani-lle-cheriex.originalDaniëlle Cheriex: “Ik werk bijna dertig jaar als jeugdarts op verschillende consultatiebureaus. Als jeugdarts houd ik mij bezig met collectieve preventie. Ik houd de belastende- en beschermende factoren voor de ontwikkeling en de gezondheid van een kind voor ogen. Straling kan een belastende factor zijn. Niet iedereen is er even gevoelig voor, maar kinderen, en baby’s vooral, zijn erg kwetsbaar omdat hun organen, klieren en hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

Straling als belastende omgevingsfactor

Ik zie straling niet als een eerste oorzaak bij gezondheidsklachten. Kleine kinderen hebben zeker de eerste twee jaar nog een enorm groeipotentieel en veel compensatiemechanismen, tenzij er sprake is van een verzwakte situatie zoals een te vroeg geboren kind of een heel kwetsbaar kind. Bij een opeenstapeling van factoren kan de situatie zó belastend worden, dat een kind mede door straling een klacht kan ontwikkelen. Bij een klacht is straling echter niet het eerste waar ik vanuit mijn vakgebied aan denk. Er is een enorm arsenaal aan omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Als consultatiebureau nemen wij als enig specialisme de ontwikkelingsstadia van het kind en de samenhang tussen kind, ouder en de omgeving in onze adviezen mee. Straling hoort daar, in mijn opinie, als belastende omgevingsfactor ook bij.

Straling in huis in kaart brengen

Vanuit het consultatiebureau gaat een verpleegkundige op huisbezoek bij de (aanstaande) ouders. Het zou mooi zijn als straling daarin ook meegenomen kan worden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld signaleren als een kind in de buurt van een wifi-router ligt en hoe in huis met mobieltjes wordt omgegaan. Door bewust om te gaan met straling kun je deze zelfs van belastende factor ombuigen naar beschermende factor! Het in kaart brengen van de stralingssituatie in huis hoort in deze draadloze samenleving eigenlijk in het “basispakket” te zitten. Het is essentieel dat kinderen in een zo gezond mogelijke omgeving kunnen opgroeien met zo veel mogelijk natuurlijke positieve straling. Ik benadruk dan ook altijd het belang van buiten spelen en lekker over het strand rennen.

Ouders steeds minder beschikbaar

Wat ik opmerk, is dat technologische ontwikkelingen heel snel zijn gegaan en dat wij ons er nog niet aan hebben kunnen aanpassen. Wij zouden hier over moeten nadenken en ons hierin verdiepen. Ik maak mij ernstig zorgen als ik ouders in een restaurant een baby zoet zie houden met een iPad of mobieltje. Of als ouders tijdens het wachten op het consultatiebureau hun mail checken of bellen, soms zelfs ook tijdens het consult, terwijl dit een kans was om beschikbaar te zijn voor hun kind. Niet zelden krijgt een kind van ouders een mobieltje in de handen gedrukt om het af te leiden, in plaats na te gaan waaróm het kind huilt of aandacht vraagt. Als het kind het mobieltje vervolgens in de mond dreigt te stoppen, breng ik dit aspect van straling zeker ter sprake.

Ontbrekende pedagogische adviezen

In het dagelijks leven mis ik praktische pedagogische adviezen met betrekking tot het omgaan met mobiele apparaten. Dit soort adviezen waren er bijvoorbeeld wel over tv-kijken. De leeftijd waarop kinderen een mobiele telefoon krijgen schuift steeds verder naar voren. Maar hoe vroeg geef je een kind eigenlijk een mobiele telefoon? Daar zouden we met zijn allen bewuster over moeten nadenken. Bijvoorbeeld over de vraag hoe lang een kind daarmee bezig mag zijn en wanneer wel en niet. Met name vanwege het sociale aspect maar ook vanwege de straling.

Beleid loopt achter op de praktijk

Ik merk dat straling als belastende factor nog nauwelijks op het netvlies staat bij ouders en de jeugdgezondheidszorg. Ik raad ouders aan niet te wachten tot het consultatiebureau of de overheid er iets over zegt, maar zelf het initiatief te nemen en zich hierin te verdiepen. Beleid loopt vaak achter op de praktijk. Dat is geen onkunde of onwil, maar hoe de weg van beleidsvorming loopt.  Bovendien, als ouders kennis hebben over de invloed van straling, kan deze van belastende factor omgebogen worden naar een beschermende factor. Bijvoorbeeld door ‘s nachts de wifi router uit te zetten. Zelf gebruik ik Floww-producten. Wat ik mooi vind is dat daar een transformatortje in zit die de straling van belastend ombuigt naar beschermend: de straling wordt gelijk omgepoold naar gunstige frequenties", besluit Daniëlle Cheriex.

Floww Health Technology laat deskundigen en gebruikers aan het woord en vraagt hen naar hun mening om een objectief beeld te geven van wat er speelt op het gebied van elektromagnetische straling. De standpunten en meningen in deze interviews vertegenwoordigen niet per se het standpunt of mening van Floww.