… maar geeft desondanks tips hoe je ze kunt beschermenkind-mobiel-straling-floww

Kinderen hoeven niet beschermd te worden tegen straling stelt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV). Tegelijkertijd geeft het tips om kinderen wél te beschermen. Onderzoek geeft namelijk geen eenduidig antwoord op de vraag of straling schadelijk is en negatieve effecten op lange termijn kunnen niet worden uitgesloten. Aan ouders zelf dus de keuze.

Er is geen reden om kinderen anders dan volwassenen te beschermen tegen de effecten van elektromagnetische straling: dat is de strekking van de publicatie[1] ’Kinderen en mobiele communicatie - antwoorden op maatschappelijke vragen’ van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Het Kennisplatform is ingesteld door de overheid om vragen van instanties en burgers over elektromagnetische straling te beantwoorden. Het komt tot deze conclusie op basis van een zogenoemde literatuurstudie, waarbij diverse onderzoeken de revue zijn gepasseerd. Tegelijkertijd wordt gesteld dat een aantal rapporten wel degelijk negatieve effecten vermeldt, zoals bijvoorbeeld een onderzoek van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek, het IARC, dat straling zelfs als ‘mogelijk kankerverwekkend’ beoordeelt.

Ook wordt melding gemaakt van onderzoeken die aanwijzingen bevatten dat kinderen met gedragsproblemen relatief vaak mobiel bellen. Een Deens onderzoek[2] laat een samenhang zien tussen het gebruik van mobiele telefoons door vrouwen tijdens de zwangerschap en bepaalde gedragsproblemen bij hun kinderen rond de leeftijd waarop deze naar school gaan. Blijkbaar neemt het Kennisplatform deze publicaties serieus genoeg om toch een aantal tips te geven die kinderen kunnen beschermen tegen straling. Zoals zo min mogelijk draadloze apparatuur gebruiken, deze uit te schakelen zodra deze niet in gebruik is, het kiezen van speelgoed zonder afstandsbediening, niet of minder mobiel bellen en de babyfoon verder van het bed plaatsen.

Is het niet vreemd om te concluderen dat kinderen geen bescherming nodig hebben en tegelijkertijd voorlichting te geven over voorzorgsmaatregelen? Ronald van der Graaf, woordvoerder van het Kennisplatform: “Over straling bestaan in de wetenschap verschillende meningen; wij beschrijven en duiden die verschillende meningen zo compleet mogelijk en geven er een handelingsperspectief bij. Op basis daarvan kan iedereen zelf zijn conclusies trekken en bepalen in hoeverre wel of geen maatregelen moeten worden genomen.”

 

Wilt u op de hoogte blijven over straling? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Wilt u weten hoe straling positief gebruikt kan worden? 

Wilt u meer weten over onze producten?