robins.600.0.s

Hoe het kan dat mensen gevoelig reageren op elektromagnetische straling die qua sterkte onder de wettelijke veiligheidsnormen ligt is voor de wetenschap nog een raadsel. Het huidige wetenschappelijke paradigma is dat alleen sterke elektromagnetische velden een effect kunnen hebben op mens, dier en milieu. Een onderzoek door een Duitse universiteit naar het trekgedrag van roodborstjes toont aan dat ook zwakke elektromagnetische velden invloed kunnen hebben. Het onderzoek kan consequenties hebben voor de manier waarop de effecten en mogelijke schadelijkheid van elektromagnetische velden beoordeeld worden.

Trekvogels raken in de war van zwakke radiogolven”. Met deze kop opende de Volkskrant 8 mei jl. een artikel over trekgedrag van vogels. [1] Henrik Mourits van de Universiteit van Oldenburg in Duitsland, bestudeerde jarenlang het trekgedrag van roodborstjes en ontdekte dat hun interne kompas verstoord raakt door zwakke radiosignalen van de middengolf (AM). Deze bevinding past niet binnen de tot op heden geaccepteerde wetenschappelijke theorie. Het huidige paradigma is dat zwakke elektromagnetische velden niet sterk genoeg zijn om een effect te kunnen hebben op mens, dier en milieu. Dit komt omdat men uitgaat van het zogenoemde toxologisch/dosis-respons model dat stelt dat hoe hoger de dosis elektromagnetische straling hoe meer effect het kan hebben. Toch menen steeds meer onderzoekers, waaronder Henrik Mourits, dat zwakke elektromagnetische velden wel degelijk effect kunnen hebben op mens, dier en milieu.

 

Zwakke elektromagnetische velden zijn hele zwakke uitstralingen van energie afkomstig van onder meer huishoudelijke apparatuur, radiogolven, mobiele telefoons, wifi en zendmasten. Als het daadwerkelijk zo blijkt te zijn dat deze invloed kunnen hebben op biologische systemen, dan heeft dit gevolgen voor de manier waarop op dit moment de effecten en ook gevaren van elektromagnetische straling ingeschat worden. Ook kan het een antwoord zijn op de vraag waarom mensen gezondheidklachten kunnen krijgen bij blootstelling aan een dosis elektromagnetische straling die ver onder de wettelijk geldende veiligheidsnormen liggen.

Venster

De Australische onderzoeker Adey stelde al eerder dat zwakke elektromagnetische velden een biologisch effect kunnen hebben. Tijdens onderzoek van hersencellen van kuikens ontdekte hij het principe van ‘biologische vensters’[2]. Hij ontdekte dat biologische systemen, waaronder cellen, alleen stimuli toelaten als ze een bepaalde golflengte (frequentie) hebben en de intensiteit boven een bepaald minimum en onder een bepaald maximum is. Er wordt niet gereageerd op stimuli die niet ‘door het venster kunnen’. Het kan dus zijn dat een krachtige stimulus geen effect heeft terwijl een zeer zwakke stimulus met dezelfde golflengte dat juist wel heeft. Het bestaan van zulke vensters als beveiliging van de natuur tegen overstimulatie is niet ondenkbaar als je ervan uit gaat dat wij leven in een elektromagnetische oceaan van natuurlijke- en technologische straling.

Een andere plausibele verklaring voor de invloed die zwakke elektromagnetische velden kunnen hebben op biologische systemen kan liggen in het feit dat mensen elektromagnetische wezens zijn. Onze organen en onze hersenen hebben eigen elektromagnetisch velden. En hoewel de stelling dat wij elektromagnetische wezens zijn buiten het huidige wetenschappelijk paradigma valt, is het wel het uitgangspunt waarop het ECG, de EEG en de MRI-scan werken. Het elektromagnetische veld van ons hart en onze hersenen is een stuk zwakker dan dat van het aardmagnetisch veld en dat is weer veel zwakker dan dat van alle door de techniek gecreëerde elektromagnetische velden. Als je uitgaat van het model van dosisafhankelijkheid is het daarom niet ondenkbaar dat ook zwakke elektromagnetische velden een effect kunnen hebben; deze zijn namelijk een stuk sterker dan onze ‘lichaamseigen’ elektromagnetische velden.

 

Wilt u op de hoogte blijven over straling? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Wilt u weten hoe straling positief gebruikt kan worden? 

Wilt u weten wat anderen over Floww producten zeggen?


[1] artikel Volkskrant http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3651376/2014/05/08/Trekvogels-raken-in-de-war-van-zwakke-radiogolven.dhtml

[2] artikel Nico Westerman http://www.floww.com/uploads/media_items/02-tig-2013-westerman.original.pdf