bloed in aderen

Nuland, november 2015 - De producten van Floww® Health Technology, die beogen elektromagnetische straling van onder meer mobiele telefoons om te zetten in natuurlijke lichaamseigen frequenties, hebben een effect op de kwaliteit van de bloedcirculatie. Deze conclusie mag worden getrokken uit een recent uitgevoerde pilot study door prof. dr. Anna van Wersch, gezondheidspsychologe aan Teesside University in Middlesbrough, Engeland, in samenwerking met prof. dr. Can Ince, fysioloog bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De producent van Floww vindt wat mensen zelf ervaren het belangrijkste. Maar om het product voor iedereen toegankelijk te maken wordt ook veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat de werking moet aantonen en zo mogelijk zichtbaar maken. Drs. Paul Mak, wetenschapsmedewerker bij Floww International: “De vraag is natuurlijk hoe je het onderzoek moet inrichten om boven alle twijfel verheven aan te kunnen tonen dat de werking van Floww niet louter berust op het zogenoemde placebo-effect. Laat ik over de uitkomsten van dit verkennende onderzoek meteen duidelijk zijn; ze vormen slechts een eerste stap. Er is aanzienlijk meer onderzoek nodig om de precieze werking en de effecten op het lichaam aan te tonen en dat gaan we ook doen. Maar dát Floww Health Technology werkzame bestanddelen bevat die in ieder geval in dit vooronderzoek invloed hadden op de bloedcirculatie weten we nu zeker.”

De pilot study door de professoren Van Wersch en Ince bestond uit onderzoek met een zogenoemde cytocam. Dit is een apparaatje met de omvang van een balpen dat bij het oor tegen het lichaam wordt gehouden en daar opnamen maakt van het bloed. Deze beelden kun je direct zien op een computerscherm. In dit specifieke onderzoek werd de bloedcirculatie bekeken van een aantal proefpersonen zonder en met een werkende mobiele telefoon, als ook met een werkende mobiele telefoon, waarop met een plakstrip een mobileFloww® was aangebracht.

Omdat het een pilot study betrof ging het om een relatief kleine onderzoeksgroep van zeven personen. Drs. Mak: “Dat lijkt weinig, maar het is voor een verkennend onderzoek heel normaal. Representativiteit is in deze fase geen doel op zich. Je wilt vooral weten hoe je het onderzoek moet inrichten om antwoord te krijgen op bepaalde vragen en hypotheses. Maar bij de analyse van de data bleek op een aantal punten nu al dat het gebruik van de mobileFloww significant effect had.”

De hypotheses voor dit onderzoek waren gebaseerd op de theorie die ten grondslag ligt aan Floww® Health Technology. Drs. Mak: “De voornaamste conclusie is, vrij vertaald, dat het vermogen van de bloedvaten om afval af te voeren en zuurstof aan te leveren in deze pilot study toenam. Je zou kunnen zeggen dat het bloed in meer ontspannen toestand circuleert. In tegenstelling tot wat er gebeurt als mensen gestrest zijn; dan treedt er vaatvernauwing op. Met gebruik van Floww zien we dus feitelijk in dit onderzoek het omgekeerde.”

Voor meer informatie download het volledige rapport:

http://tees.openrepository.com/tees/handle/10149/579746