Onderzoek

Onderzoek naar straling

Wereldwijd wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van elektromagnetische straling op onze gezondheid. De uitkomsten van al deze onderzoeken wijzen niet eenduidig in dezelfde richting. Sterker: veel onderzoeken spreken elkaar tegen. Wij houden u graag op de hoogte van de uitkomsten van de meest belangwekkende onderzoeken; transparant en zonder vooringenomenheid. Op deze pagina vindt u de samenvattingen van deze onderzoeken. - Lees verder

Onderzoek naar Floww

Floww laat voortdurend wereldwijd onafhankelijk onderzoek verrichten naar de effectiviteit van haar producten. We doen dit  o.a. samen met prof. dr. Anna van Wersch, hoogleraar aan de Britse Teesside University en onder toezicht van prof. dr. Olle Johansson onderzoeker en docent bij het Karolinska Instituut, de grootste medische universiteit in Zweden. - Lees verder