Onderzoek naar Floww

Floww laat voortdurend wereldwijd onafhankelijk onderzoek verrichten naar de effectiviteit van haar producten. We doen dit  o.a. samen met prof. dr. Anna van Wersch, hoogleraar aan de Britse Teesside University en onder toezicht van prof. dr. Olle Johansson onderzoeker en docent bij het Karolinska Instituut, de grootste medische universiteit in Zweden. Onderzoeksbureau Soffos, gespecialiseerd in de effectmeting van (medische) behandelmethoden, deed onderzoek onder Floww gebruikers.

Nieuwe pilot study naar het effect van de mobileFloww

Met een recent uitgevoerde pilot study heeft Floww Health Technology opnieuw een stap gezet om de werking van haar innovatieve technologie op wetenschappelijke wijze zichtbaar te maken. - Lees verder

Cytocam laat effect zien op bloedcirculatie

Onderzoek naar werking Floww® Health Technology werpt vruchten af

Gebruikers van Floww geven geregeld aan dat ze meer rust en vitaliteit ervaren van de producten die beogen elektromagnetische straling van onder meer mobiele telefoons om te zetten in natuurlijke, lichaamseigen frequenties. - Lees verder

Onderzoek naar het effect van Floww producten

Onderzoeksbureau Soffos uit Rijen, gespecialiseerd in het meten van de effectiviteit van (medische) behandelmethoden, houdt voor Floww International bij wat de bevindingen zijn van de gebruikers. In dit doorlopende onderzoek geeft een gebruiker zonder tussenkomst van Floww aan wat zijn of haar bevindingen zijn. - Lees verder

Stralingsautoriteit prof. Johansson onderzoekt de werking van Floww

De Zweedse prof. Olle Johansson wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op het gebied van elektromagnetische straling. Onlangs was hij te gast bij Floww® Health Technology in Nuland, waar hij getuige was van bloedonderzoek door middel van Dark Field-microscopie.- Lees verder

“Ik denk dat het effect van straling wordt onderschat."

Prof. dr. Anna van Wersch deed een pilot-study naar de werking van Floww

Begin dit jaar werd door prof. dr. Anna van Wersch van Teesside University in Middlesbrough een pilot-study uitgevoerd naar de werking van Floww® Health Technology. Daarvoor deed ze eerst een uitgebreide literatuurstudie naar de relatie tussen straling en gezondheidsklachten. - Lees verder

Prof. dr. Anna van Wersch test bloed op effect mobileFloww®

Anna van Wersch is hoogleraar aan de Teesside University in Middlesbrough, Engeland, en een autoriteit binnen haar vakgebied, de gezondheidspsychologie. Wij hebben haar benaderd voor het doen van onderzoek naar de werking van Floww® Health Technology. - Lees verder

CE-markering

De producten van Floww® Health Technology zijn in 2010 getest om in aanmerking te komen voor de verplichte CE-markering (Conformité Européenne), het keurmerk dat aangeeft dat de producten in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving. - Lees verder