Blogs van onze medewerkers

Durf te weten

Al in de jaren ‘90 verschenen de eerste berichten dat mobiele telefoons onze gezondheid kunnen schaden. Nu, ruim twintig jaar en duizenden wetenschappelijke onderzoeken later, komt langzaam maar zeker een keerpunt in zicht. Een Wifi-verbod op crèches in Frankrijk, eenzelfde verbod voor kleuterscholen op Cyprus, een hartenkreet van de voormalig directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, een arts nota bene, die zegt dat het gebruik risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt… - Lees verder

Marc Schechtl Floww

Over vallen en weer opstaan

Het is februari 2017, ruim drie maanden na het faillissement van Floww Health Technology. Er zijn nog momenten dat ik met verbazing en verwondering terugkijk op een van de meest intensieve periodes uit mijn leven. Vooral het grote wantrouwen dat is ontstaan na een paar minuten televisie verbaast en doet soms nog wel pijn. Het verschil tussen het door Radar geschetste beeld en hoe wij daadwerkelijk bezig waren is enorm groot… - Lees verder