dsc_4162

door Marc Schechtl

In 2003 was ik bij Hugo Schooneveld, een voormalig wetenschapper van Wageningen Universiteit en oprichter van de Stichting EHS (Elektro Hypersensitiviteit). Ik was in die tijd oververmoeid en ik bezocht hem samen met mijn vrouw en een goede vriend, beiden arts. Schooneveld vertelde mij dat er een grote kans was dat ik last had van EHS en dat hij zijn stichting had opgericht voor mensen zoals ik. Daarop heb ik een aantal bijeenkomsten bezocht, maar het enige wat daar naar voren kwam was dat straling een probleem was; een probleem dat je als het even kon moest zien te vermijden.

Hokus Pokus

Toen ik hem vroeg naar oplossingen wees hij naar een paar ordners met het opschrift ‘Hokus Pokus’. In zijn optiek waren er geen oplossingen, althans geen die hij begreep en daarom kregen ze het stempel ‘Hokus Pokus’. Op mijn vraag of hij deze oplossingen had onderzocht zei hij: “Ik onderzoek pas iets als ik het begrijp.” Waarop ik vroeg of hij wel een verklaring had waarom straling zo’n een effect kan hebben. “Nee,” zei hij, “maar ik heb die effecten wel zelf ervaren.” Wat volgens mij eenvoudigweg betekent dat zaken een effect kunnen hebben, of je ze nu begrijpt of niet. En dat geldt dan ook voor de mogelijke oplossingen. Maar toen ik hem een paar jaar later vroeg of hij Floww wilde onderzoeken, zei hij dat hij de werking eerst wilde begrijpen en dat het voor hem anders onzin was. Jammer, want ik had graag met hem willen samenwerken.

Helaas zijn er veel mensen die, vaak zonder dat ze dat zelf beseffen, problemen in stand willen houden. Of zich willen afzetten tegen mogelijke oplossingen, waardoor je het probleem in feite ook in stand houdt. Ik ervaar dat als een nogal negatieve benadering van het leven zelf. Naar mijn gevoel kan elk probleem met de juiste benadering een oplossing in zich dragen en daarmee verworden tot een non-probleem. Het is die houding die me heeft doen besluiten Floww op te richten en te volharden in de ambitie deze technologie met de wereld te delen, ook na de rampzalige uitzending van Radar. Die uitzending was misschien wel het laatste zetje dat ik nodig had om de filosofie die zich al jaren geleden had aangediend, nu ook krachtig te verwoorden en naar buiten te brengen: Floww als de groene motor.

Kwantumsprongetje

Ongeveer vanaf het moment dat ik bedrijfsmatig met Floww aan de slag ben gegaan, zat ik verstrikt in de ‘welles/nietes’-discussie over de schadelijke gevolgen van straling. Uiteraard behoorde ik tot het ‘welles’-kamp; ik heb de effecten van straling immers jarenlang persoonlijk ondervonden. Maar zolang er wetenschappers zijn die het niet willen zien omdat ze het niet begrijpen, blijft het een moeizame discussie. Een discussie die ik voerde, terwijl ik daar zelf eigenlijk allang niet meer mee bezig was. Ooit was ik gevoelig voor straling, maar vanaf een bepaald moment had ik er geen last meer van. Ik was testpersoon en kreeg van Jim Wagenaar een prototype van de personalFloww. Vanaf dat moment heb ik ervaren dat het werkt. Ik begreep niet hoe, maar ik voelde mijn vermoeidheid vrijwel meteen afnemen. Toen ik niet lang daarna op een terras in Amsterdam zat, kwam het oude gevoel van ongemak weer heel even terug. Ik keek om heen, zag een aantal zendmasten en begreep dat de straling op die plek behoorlijk veel intensiever was dan elders. Maar na ongeveer een minuut voelde ik me weer prima; blijkbaar had het prototype dat ik bij me droeg even tijd nodig om zich als het ware op te laden om de hoeveelheid straling op die specifiek plek aan te kunnen. Althans, zo voelde het. Dat was het begin van het inzicht dat Floww sterker werkt naar mate de straling toeneemt. Ik begreep dat straling dus eigenlijk een soort batterij is die van Floww een groene motor maakt. Toen dat kwartje eenmaal viel, maakte ik als het ware een soort kwantumsprongetje; opeens was ik voorbij die hele ‘welles/niets’-discussie en kon ik de ook positieve kant van straling zien. Hoe iedereen, met of zonder EHS, straling positief kan gebruiken om voor zichzelf als het ware een natuurlijke omgeving te creëren. Een omgeving waarin je kunt ontstressen en energie kunt opladen.

Mijn levenshouding is dat we positief moeten omgaan met wat er is. Straling is een gegeven. Je moet je daar niet tegen willen verzetten, maar proberen het maximaal te benutten. Vandaar onze slogan ‘Positive Energy for People & Planet.’ Oftewel ‘De groene motor’.