Innovatieve technologie

De werking van Floww producten

Het Floww-principe is vergelijkbaar met radiogolven die worden omgezet in geluid.

Floww principe

Voor het uitleggen van de werking van Floww-producten maken we graag gebruik van een artikel van drs. Nico Westerman, dat is gepubliceerd in editie 2-2013 van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Nico Westerman was gedurende 19 jaar huisarts in Dordrecht. Tegenwoordig is hij arts voor acupunctuur en biofysische geneeskunde. Ook is hij auteur van diverse artikelen en boeken over de natuurwetenschappelijke basis van de niet-reguliere geneeskunde. Waaronder dus het artikel ‘Straling en het elektromagnetische regulatieniveau van de mens’.

Bestaansvoorwaarde

“Al sinds mensenheugenis, ver voordat de fysica het bestaan van elektromagnetisme en andere vormen van straling had ontdekt, was er bewustzijn dat in de natuur stralen voorkomen en dat die stralen ons kunnen beïnvloeden. Zowel in negatieve als in positieve zin.

Straling positief gebruiken met Floww

Afschermen van straling is van alle tijden. Denk bijvoorbeeld aan het advies om het bed te verplaatsen en aan de Kooi van Faraday, die bedoeld is om (elektromagnetische)straling buiten te houden. Het grote nadeel van afscherming is dat ook positieve straling wordt afgeweerd, waaronder straling die als essentieel voor onze gezondheid kan worden beschouwd.

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat onder andere zogenoemde Schumanngolven (die in de ionosfeer van de aarde ontstaan) en het aardmagnetische veld zeer gunstige effecten op biologische systemen hebben. Er kan bijna van een bestaansvoorwaarde voor het leven worden gesproken.”

Nieuwe kijk op het stralingsfenomeen

“De laatste jaren is er sprake van een nieuwe benadering van het stralingsfenomeen. De eerste ontwikkeling is dat de mens niet langer als een willoos slachtoffer van externe straling wordt gezien. Het is al lang bekend dat niet iedereen die aan straling blootstaat daar op gelijke wijze op reageert.

Bij een echtpaar dat in hetzelfde bed slaapt kan het zijn dat de één ernstige gezondheidsklachten heeft die gerelateerd worden aan de blootgestelde straling, terwijl de ander nergens last van heeft.

Een aanwijzing dat niet alleen de fysieke toestand maar ook de psychische (en zelfs de spirituele toestand van de mens) van doorslaggevende betekenis is op het effect dat straling kan hebben: een negatieve geestelijke instelling zou kunnen maken dat de uitwerking van straling op de woon- en werkomgeving veel schadelijker wordt.”

“De tweede ontwikkeling hangt nauw samen met de hernieuwde aandacht die de Chinese filosofie Feng Shui in de Westerse wereld heeft gekregen. De centrale visie daarbij is niet alleen dat de omringende ruimte invloed uitoefent op de mens in al zijn aspecten, maar dat er een energetisch-informatieve wisselwerking tussen mens en leefomgeving is. En dat, volkomen anders dan de vroegere benaderingen, niet alleen in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Aan afscherming van straling wordt veel minder aandacht besteed. De nadruk ligt op manipulaties in huis of kantoor om de energie van het woon- en werkklimaat zodanig positief te beïnvloeden dat straling van zijn negatieve effecten wordt ontdaan.”

Floww-veld

“Parallel aan deze nieuwe kijk op het fenomeen straling, is in de laatste jaren door de Nederlander Jim Wagenaar voor een benadering gekozen die op een geheel andere leest is geschoeid. Dit gaat om de zogeheten Floww Health Technology, een serie apparaatjes en apparaten die op het lichaam worden gedragen of in huizen en kantoorruimtes worden geplaatst. Het principe van deze producten is dat ze onder invloed van de aanwezige straling uit het woon- en werkmilieu een elektromagnetisch veld genereren dat de negatieve gevolgen van straling op biologische systemen tegengaat. De apparaten bevatten een elektronisch circuit waarvan de kern bestaat uit een inductiespoel en een condensator.”

Inductiespoel en condensator

“Een dergelijke stroomkring wordt binnen de elektronica een resonantiekring (trillingskring) genoemd, omdat er een elektromagnetisch veld mee kan worden opgewekt. De metalen behuizing van de Floww-producten fungeert als antenne en is verbonden met de resonantiekring. De antenne is gevoelig voor een breed spectrum aan frequenties. Straling uit de omgeving in dat frequentiebereik wordt opgevangen en, zoals iedere ontvangstantenne dat doet, in een elektrische wisselstroom omgezet. Die stroom activeert de stroomkring waarin de spoel en de condensator zijn opgenomen. Hierdoor wordt een elektromagnetisch veld gegenereerd dat door de antenne wordt uitgezonden. De frequentie van het uitgezonden elektromagnetische veld wordt bepaald door de eigenschappen van de spoel en de condensator en niet door de frequentie van de opgevangen elektromagnetische signalen. De Floww-producten genereren een elektromagnetisch veld door de producent Floww-veld genoemd.”

Judo

“Samenvattend kan de werking van Floww het meest eenvoudig worden begrepen als die van een elektronische transformator. Externe straling in een breed golflengtebereik wordt door het circuit omgevormd in een specifiek, consistent elektromagnetisch veld. De benodigde energie voor het genereren van dit veld wordt dus geleverd door de in de omgeving aanwezige straling. Er is een dosis-respons relatie tussen intensiteit omgevingsstraling en veldsterkte Floww-veld. Dus hoe krachtiger de straling, hoe hoger de intensiteit van het door Floww-apparatuur geproduceerde veld. Een benadering die een beetje aan judo en andere Aziatische sporten doet denken: de kracht van de tegenstander wordt gebruikt om hem onschadelijk te maken.”

 • mobile

  mobileFloww®

  voor mobiel en draadloos bellen

  De mobileFloww® voor positieve energie van uw mobiele telefoon. U plaatst de mobileFloww® eenvoudig op de achterzijde van een mobiele en draadloze telefoon voor een natuurlijk stralingsveld rondom de telefoon.

  De mobileFloww® werkt als een transformator en zet elektromagnetische straling om in een veld van natuurlijke, lichaamseigen frequenties, het zogenoemde Floww® Veld. De energie die hier voor nodig is, wordt geleverd door de mobiele telefoon zelf: des te meer straling, des te krachtiger de werking van mobileFloww®. Het Floww® Veld heeft een bereik van 50 centimeter rondom de mobiele telefoon. Gebruikers geven aan het bellen met de mobileFloww® aangenamer te vinden en als minder stressvol te ervaren.

  De mobileFloww® kan ook op de DECT-telefoon worden geplakt, ook hierop zo dicht mogelijk bij de antenne die het signaal van het basisstation ontvangt.

  Productinformatie en gebruiksaanwijzing mobileFloww® 

  Lees verder In winkelmand
 • screenflow

  screenFloww®

  voor tablet, computer en tv

  De screenFloww® voor gebruik bij uw computer, laptop, tablet, smartphone en televisie. U zet de screenFloww® binnen 10 centimeter voor het beeldscherm waardoor een natuurlijk stralingsveld ontstaat rondom het scherm.

  Gebruikers van de screenFloww® ervaren meer rust en vitaliteit als ze achter hun computer, laptop of tablet zitten. Het apparaat, dat binnen een straal van 10 cm van het beeldscherm moet worden geplaatst, werkt als een transformator en zet elektromagnetische straling om in een veld van natuurlijke, lichaamseigen frequenties, het zogenoemde Floww® Veld. De energie die hier voor nodig is, wordt geleverd door de in de omgeving aanwezige straling: des te meer straling, des te krachtiger de werking van screenFloww®. Het veld van natuurlijke, lichaamseigen frequenties dat rondom het beeldscherm wordt gevormd heeft een straal van ongeveer een meter.

  De screenFloww® is een belangrijke aanvulling op de homeFloww®-set en de personalFloww® omdat mensen doorgaans langere tijd achtereen met hun computer en tablet doorbrengen en de afstand tussen stralingsbron en gebruiker klein is.

  Productinformatie en gebruiksaanwijzing screenFloww®

  Lees verder In winkelmand
 • personalFloww in broekzak

  personalFloww®

  voor onderweg

  De personalFloww® vormt een natuurlijk stralingsveld rondom uzelf, waar u ook gaat of staat. U draagt de personalFloww® dicht op of bij het lichaam, bijvoorbeeld in uw broekzak, tas, colbert of onder het hoofdkussen.

  Floww® Health Technology heeft speciaal voor ‘onderweg’ de personalFloww® ontwikkeld. Deze vormt een gezonde en natuurlijke omgeving rondom uzelf, waar u ook gaat of staat.

  Het apparaatje werkt als een transformator en zet elektromagnetische straling om in natuurlijke, lichaamseigen frequenties, het zogenoemde Floww® Veld. Gebruikers geven aan in dit veld meer rust en vitaliteit te ervaren. De energie die nodig is om dit veld te vormen, wordt geleverd door de in de omgeving aanwezige straling: des te meer straling, des te krachtiger het Floww® Veld. ’s Nachts kunt u het apparaat op het nachtkastje zetten of onder uw hoofdkussen leggen.

  De personalFloww® wordt geleverd in twee maten: small en medium. De medium-uitvoering is krachtiger dan de small-uitvoering en is meer geschikt voor mannen en jongens vanaf 12 jaar. De small-uitvoering is bedoeld voor vrouwen en kinderen tot 12 jaar.

  Productinformatie en gebruiksaanwijzing personalFloww®

  Lees verder In winkelmand
  5 van 5
 • home

  homeFloww®

  voor in huis en op kantoor

  De homeFloww®-set voor een natuurlijke stralingsomgeving in huis. Een uitgebalanceerd systeem van vijf onderdelen die op specifieke plekken in huis worden geplaatst.

  De homeFloww®-set is ontwikkeld om bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke energie van mensen, dieren en planten in stralingsbelaste woningen. Floww® Health Technology bestrijdt niet de aanwezige straling, maar maakt er gebruik van. De straling wordt als het ware getransformeerd, omgevormd. Een Floww-product bestaat uit een circuit van kleine elektronische onderdelen. Floww® Health Technology reageert op straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon, draadloze DECT telefoon of een UMTS-zendmast.

  De Floww-producten gaan met de straling mee resoneren en de straling wordt omgevormd in een natuurlijke, lichaamseigen frequentie. Hierdoor creëren de producten een subtiel, eigen veld dat ‘gevoed’ wordt door stralingsbronnen. Dit veld noemen wij een ‘Floww® Veld’.

  De homeFloww®-set heeft in beginsel een bereik van ten minste 1.000 m3.

  Productinformatie en gebruiksaanwijzing homeFloww®-set

  Lees verder In winkelmand
 • Straling meten

  Home Vitality Check

  woninganalyse

  Met geijkte meetapparatuur worden de belangrijkste leefruimten gecheckt, zoals de woonkamer, de slaapkamer en, indien aanwezig, de kinderkamer. Je krijgt mondeling advies over de Floww-producten waarmee je ook jouw huis kunt veranderen in een in een duurzame en vitale leefomgeving voor jou en je gezin.

  Na aankoop nemen wij telefonisch contact met u op voor het inplannen van een afspraak. 

  Lees verder In winkelmand
BEKIJK ALLE PRODUCTEN