Floww 's visie

Steeds meer mensen en instanties, waaronder de Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie, maken zich zorgen over de mogelijke effecten van straling. Onderzoek geeft tot op heden geen eenduidig beeld of straling van invloed kan zijn op de gezondheid. Floww adviseert bewust om te gaan met straling en er bovendien positief gebruik van te maken. Uitgangspunt daarbij is dat we leven in een wereld waarin draadloze communicatie onmisbaar is geworden. Dankzij de gepatenteerde Floww technologie wordt elektromagnetische straling omgezet in natuurlijke frequenties voor meer rust en energie. Op deze manier wordt straling positief benut voor het welzijn van mens, dier en natuur.

 "Positive Energy for People & Planet"

Floww hoofdkantoor
Floww team

Floww 's missie

"Floww gelooft dat iedereen gezonder en vitaler kan leven in een digitale wereld"

Over het ontstaan van Floww

Wat weten we van straling?

Raad van Europa

Raad van Europa adviseert: Ga bewust om met draadloze technologie. - Bekijk beleid over straling

Onderzoek naar de Floww-producten