Raad van Advies

De Raad van Advies staat Floww International bij met kennis en ervaring.

Andries de JongAndries de Jong is lid van de Raad van Advies van Floww International. Voor zijn pensionering was hij onder meer directeur van het spoorbedrijf Railbouw, tegenwoordig Volker Stevin Rail. Daarna zat hij in de Raad van Bestuur van VolkerWessels. Op dit moment is hij ook lid van de Advies Commissie ORIO (Ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling). De commissie adviseert RVO over projecten waarvoor een subsidie aanvraag is ingediend onder het ORIO-programma. ORIO is destijds opgezet om de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van goed functionerende projecten voor publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden te stimuleren. Tevens is hij bestuurslid van Stichting Homeplan die huizen laat bouwen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden.

Andries de Jong raakte geïnteresseerd in Floww Health Technology na een ontmoeting met Marc Schechtl, CEO van Floww International. “Marc,” vertelt hij,”stond aan het hoofd van een jong, innovatief bedrijf met een internationale ambitie en kon daar best wat hulp bij gebruiken. Bedrijven besturen is tenslotte wat ik al mijn hele werkzame leven doe en innovatie vind ik buitengewoon boeiend. In eerste instantie was ik vooral bezig met het bedrijfsmatige aspect van Floww, meer dan met de producten zelf. Eerlijk gezegd  was ik niet overtuigd van de werking. Pas nadat ik mij daar in ben gaan verdiepen, ben ik gaan begrijpen hoe intelligent Floww Health Technology feitelijk is. Nu ben ik zelf ook Floww-gebruiker en ik voel mij daar heel goed bij.’