paul-mak-2

Floww’s onderzoekscoördinator Paul Mak:

”Het is niet iedereen gegeven samen te kunnen werken met twee internationaal erkende wetenschappers.”

 

Drs. Paul Mak koppelt een ruime belangstelling voor ‘het fenomeen energie’ aan een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor de rol van onderzoekcoördinator bij Floww.

De meeste vragen beantwoordt hij met een bedachtzaam ‘ja en nee…’. Altijd op zoek naar nuancering, overtuigd dat er niet zoiets bestaat als een enkele waarheid. Het is drs. Paul Mak (46) ten voeten uit. Geboren in Rotterdam en getogen in Zaandam is hij gewend de handen flink uit de mouwen te steken, daarbij geholpen door een sterke ‘drive’ om iets voor de wereld om ons heen te betekenen. Wat dat betreft voelt hij zich bij Floww goed op zijn plaats. “Ja, er is wel sprake van een ‘perfect match’. Toen ik met Floww in contact kwam was ik bezig mijn eigen oplossing voor elektromagnetische straling te ontwikkelen. Maar toen ik Jim Wagenaar leerde kennen, de uitvinder van de Floww-technologie en ik zag hoe ver hij was, toen dacht ik: ‘Ik zit pas op versie 0.01. Ik kan mijn tijd wel beter besteden dan het wiel na te maken…’.”

Terug in de schoolbanken

Inmiddels is Paul 4 jaar verbonden aan Floww, waar hij zich vooral bezighoudt met coördineren en uitvoeren van onderzoek. Vanuit een exacte achtergrond is hij doorgedrongen tot een wereld die nauwelijks tastbaar is, maar die ons wel degelijk in alle realiteit omringt. In eerste instantie na zijn VWO op kantoor gaan werken, vervolgens weer terug in de schoolbanken om daarna, na diverse banen zoals systeemanalist, projectmanager en automatiseerder, zichzelf de hamvraag te stellen: “Is dit het dan?”. Nu zegt hij daarover: ”Of je het nu een midlife crisis moet noemen of wat dan ook, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat ik niet alleen geld wilde verdienen voor een baas, maar iets nuttigs wilde doen, iets wilde bijdragen aan deze wereld. Toen heb ik een opleiding tot bioresonantie-therapeut gevolgd en vervolgens een masters in Oostenrijk voor integrale en complementaire gezondheidswetenschappen.”

Wageningen University & Research

Toch is Paul nooit gaan werken als therapeut; het analytische bloed bleef stromen. “Heel eerlijk en weinig bescheiden; ik ben verrekte goed in analyseren. Altijd geweest. Toen ik de kans kreeg in samenwerking met Wageningen University & Research een onderzoek op te zetten naar pluimvee, heb ik die met beide handen aangegrepen. Het onderzoek betrof een bioresonantie-achtig apparaat dat een mogelijk positieve invloed zou hebben op het welzijn van pluimvee. Dat zou leiden tot een geringere mortaliteit, een stijgende legcurve, een sneller herstel van entingen, minder ziektes, noem maar op… Vlak voordat we met een eindrapport zouden komen, werd om budgettaire redenen de stekker uit het onderzoek getrokken.” Helaas voor het pluimvee, maar de wereld was inmiddels wel een gedreven wetenschapper rijker. Eén die inmiddels ook steeds meer interesse kreeg in de onzichtbare wereld van energie.

Professor Korotkov

“Tussendoor heb ik ook nog een certificaat gehaald voor een apparaat dat de energie in dingen kan meten; een uitvinding van ene professor Korotkov uit Rusland. Werken met dat apparaat raakte aan mijn belangstelling voor het fenomeen ‘energie’, net als zwaartekracht een drijvende kracht die al wat leeft in beweging zet. Maar ook een medaille met een keerzijde; tijdens het pluimveeonderzoek was ik al aangelopen tegen de omstandigheid dat die kippen in een stralingsbelaste stal zaten, met name door diverse zendmasten in de omgeving. Ik was toen al overtuigd dat die straling contraproductief werkte op wat wij wilden bereiken en ben toen begonnen met een eigen soort oplossing, een soort afgeleide van het apparaat van Korotkov. Tot ik werd getipt over een nog jong bedrijf dat sterke behoefte had aan ondersteuning op onderzoeksvlak. Floww. Een geweldige kans natuurlijk. Het is niet iedereen gegeven om samen te kunnen werken met twee internationaal erkende wetenschappers als prof. dr. Anna van Wersch en prof. dr. Olle Johansson en dan ook nog eens complimenten te krijgen voor de dingen die je doet...”

Significant resultaat

Beide hoogleraren zijn door Marc Schechtl enige jaren geleden bij onderzoek naar Floww betrokken. Anna, verbonden aan de Teesside University in Middlesbrough, is gezondheidspsychologe en een autoriteit op het gebied van complementaire geneeskunde en Olle, verbonden aan het Zweedse Karolinksa Instituut, is wereldwijd misschien wel dé autoriteit op het gebied van elektromagnetische straling. Inmiddels hebben meerdere pilot studies en onderzoeken plaatsgevonden, zowel naar het fysiek en psychisch welbevinden van gebruikers van Floww als naar de effecten van Floww op de kwaliteit van de bloedsomloop. Paul: “Met name onderzoek naar de kwaliteit van de bloedcirculatie heeft  een significant resultaat opgeleverd wat betreft het effect van mobileFloww, maar ook de uitkomsten van andere onderzoeken wijzen eenduidig in dezelfde richting. Ook dat is veelzeggend. Ik ben nu bezig met een review van alle onderzoeken en data die we hebben verzameld om alle uitkomsten een keer goed op een rij te zetten. Dat is een waarde die ik aan Floww kan toevoegen. Jim is autodidact, de man die vanuit zijn intuïtie Floww heeft uitgevonden en ontwikkeld. Ik leg daar mijn analyses naast en bij elkaar opgeteld moet dat een kloppend verhaal zijn. En ja, dat is het!”

Meer weten over onderzoek naar Floww?