Straling

Straling is elektromagnetische energie. Alle verschillende soorten straling -van zonnestraling, röntgenstraling en radioactiviteit tot straling van zendmasten, wifi en mobiele telefoons- behoren tot het elektromagnetische spectrum. Maar wat doet elektromagnetische straling eigenlijk met ons?  Wat is de invloed op onze gezondheid en op onze kinderen? En wat zeggen instanties en wetenschappers over de mogelijke effecten van straling?

Elektromagnetische straling

Straling is elektromagnetische energie. Alle soorten elektromagnetische straling, van zonnestraling, röntgenstraling en radioactiviteit tot aan elektromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons, behoren tot het elektromagnetische spectrum. Van het elektromagnetisch spectrum kunnen wij alleen maar licht en warmte met onze zintuigen waarnemen. Alle andere soorten straling kunnen wij alleen maar waarnemen middels instrumenten. - Lees verder

Gezondheid en straling

Veel nuchtere Hollanders zullen verbaasd hun wenkbrauwen fronsen als je ze serieus de vraag stelt of je ziek kunt worden van straling. En wellicht, na enig aarzelen, antwoorden met: “Tja, misschien als je onder een hoogspanningskabel woont…” Toch zijn er vele duizenden mensen in Nederland die uit eigen ervaring zullen beamen dat je wel degelijk ziek kunt worden van straling. - Lees verder

Elektrohypersensitiviteit (EHS)

Elektrohypersensitiviteit (EHS, ook wel elektroallergie of elektrostress) is de term voor mensen die overgevoelig zijn voor elektromagnetische straling. Symptomen variëren van branderig gevoel van de huid tot uitputting en duizeligheid. - Lees verder

Kinderen en straling

Meer nog dan volwassenen zijn kinderen actief met draadloze communicatie. Ze groeien op met mobiele telefoons, tablets, laptops en spelconsoles, zoals Play Station en Xbox. Ze vullen een groot deel van de dag met facebooken, twitteren, gamen of whatsappen en niet zelden gaat het mobieltje ook nog mee naar bed om de laatste ‘nieuwtjes’ met vrienden en vriendinnen uit te wisselen. - Lees verder

Instanties, artsen en wetenschappers

In verband met de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling heeft de Raad van Europa in 2011 een resolutie aangenomen. Deze resolutie is een advies aan overheden om bewust om te gaan met straling en redelijkerwijs maatregelen te nemen om blootstelling aan elektromagnetische straling te verminderen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. - Lees verder