Beleid en straling

Instanties

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)who-logo-wallpaper-1024x997

In 2011 classificeert de WHO de straling van mobiele telefoons als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B), vanwege een hogere kans op krijgen van glioom. - Bekijk persbericht. 

Frankrijk

In 2015 nam Frankrijk een wet aan die wifi in crèches verbiedt en scholen voorschrijft wifi uit te schakelen wanneer dit niet in gebruik is. Ook is er een verbod van reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen en moeten draadloze apparaten verplicht voorzien worden van een handleiding hoe de draadloze functie uit te schakelen. - Wettekst

Belgiëvlag-belgie

Sinds 2014 is de verkoop van mobieltjes speciaal ontworpen voor kinderen jonger dan 7 jaar bij wet verboden. Ook moet de stralingswaarde (SAR)  bij verkoop van mobieltjes worden vermeld en dient een gezondheidswaarschuwing toegevoegd te worden. - Wettekst

Duitslandduitsland

In 2016 stelt de Duitse overheidsinstantie ‘Bundesamt für Strahlenschutz’ dat er onzekerheden zijn wat betreft de mogelijke risico’s voor de gezondheid van langdurig gebruik van mobiele telefonie. Om deze risico’s te reduceren publiceert het een gedetailleerde lijst van aanbevelingen om de stralingsbelasting te reduceren.  In 2007 adviseerde de Duitse overheid al op het werk en thuis bedrade verbindingen te gebruiken i.p.v. wifi. - Website / - Persbericht

Rusland

In 2012 beveelt het Russische National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) om het gebruik van wifi op scholen strikt te reguleren en om bedrade netwerken te gebruiken. - Download document

Raad van Europa adviseert:

Ga bewust om met draadloze technologie

Raad van Europa

In verband met de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling heeft de Raad van Europa in 2011 een resolutie aangenomen. Deze resolutie is een advies aan overheden om bewust om te gaan met straling en redelijkerwijs maatregelen te nemen om blootstelling aan elektromagnetische straling te verminderen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Het advies luidt onder meer:

 • maak mensen bewust van de mogelijke gezondheids- risico’s van apparaten met draadloze technologie, zoals huistelefoons (DECT), babyfoons en andere huis-houdelijke apparaten;
 • in huis verdienen vaste internet- en telefoon-verbindingen de voorkeur; indien toch gekozen wordt voor draadloze telefoons, kies dan een type dat niet continu zendt;
 • ook op scholen verdienen vaste internetverbindingen de voorkeur; ook het gebruik van mobiele telefoons door kinderen dient gereguleerd te worden;
 • stel voor alle binnenruimtes voorzorgsnormen vast voor (langdurige) blootstelling aan straling.

Bekijk hier de website van de Raad van Europa.

Artsen

Freiburger Appel

In 2002 signaleren Duitse artsen een stijging van (chronische) gezondheidsklachten na:

 • intensief gebruik mobiele telefoon
 • installatie van een zendmast
 • aanschaf van draadloze (DECT) huistelefoon (ook bij buren)

Het Freiburger artsen Appel roept op voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder:

 • vaststellen lagere blootstellingslimieten;
 • de voorkeur geven aan bedrade oplossingen boven draadloze verbindingen, vooral thuis, op scholen (van crèches tot en met universiteiten), in verpleeghuizen en ziekenhuizen;
 • het verminderen van gebruik van constant zendende apparatuur zoals draadloze telefoons, draadloos Internet (Wi-Fi) en slimme meters en zorg dat ze alleen zenden als ze echt gebruikt worden;
 • extra voorzorgsmaatregelen voor kinderen en jongvolwassenen;
 • draadloze apparaten voorzien van waarschuwingslabels en veiligheidsrichtlijnen.

Het Freiburger artsen appel werd ondertekend door meer dan 1000 artsen en kreeg support van meer dan 36.000 mensen wereld. - Website

Wetenschappers

BioInitiative

bioinitiative

Het Bio-initiative rapport is één van de meest uitgebreide rapporten over de gezondheidsrisico’s van
elektromagnetische velden/straling. Het BioInitiative Rapport is gebaseerd op 1800 wetenschappelijke studies en er werkten 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts aan mee.

Het doel van het rapport is om wetenschappelijke bewijs van gezondheidseffecten van stralingsniveaus die binnen de huidige blootstellingslimieten vallen te beoordelen. En te evalueren welke veranderingen nodig zijn om toekomstige risico's voor de publieke gezondheid te verminderen.

Uit het rapport komt naar voren dat er al gezondheidseffecten optreden bij stralingsniveaus ver beneden de huidige blootstellingslimieten. Het rapport geeft aanbevelingen om de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden, zoals die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden, te verlagen. Voor de Nederlandse Gezondheidsraad  is het rapport geen aanleiding om de gangbare opvattingen over de risico’s  van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.

Website

Download: Overzicht onderzoeken

Gerelateerde artikelen

Managementcoach en gezondheidspionier Daniël Zavrel gaat nooit de deur uit zonder zijn personalFloww

18 april, 2017|0 Comments

Daniël Zavrel coacht (top)managers in het bedrijfsleven en maakt daarbij onder meer gebruik van innovatieve, baanbrekende gezondheidstechnologie. Zo Lees verder

Cyprus verwijdert Wi-Fi van kleuterscholen en stopt uitzet draadloze oplossingen op basisscholen

10 maart, 2017|0 Comments

De minister van Onderwijs van Cyprus komt met een nieuw besluit om blootstelling aan draadloze apparaten op scholen te minimaliseren Lees verder

Belgische tv-reportage zet vraagtekens bij wetenschappelijk bewijs veiligheid mobiel

7 oktober, 2016|0 Comments

Oktober 2016 - Belgische tv-reportage zet vraagtekens bij wetenschappelijk bewijs veiligheid mobiel Telefoongebruikers willen weten of de mobiele Lees verder