Video's over straling

Voormalig Silicon Valley ingenieur Jeremy Johnson gaf 6 februari jl. een TEDx Talk met de titel ‘Wireless wake up call’.

In een interview met de Noorse krant Aftenposten zegt voormalig directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er geen twijfel mogelijk is dat straling van draadloze technologie gezondheidseffecten heeft.

De overheidsinstelling voor milieu en jeugdgezondheidszorg in Cyprus lanceerde december jl. een voorlichtingsvideo over elektromagnetische straling.

De Australische televisie zond onlangs een documentaire uit met de titel ‘Wi-fried’? De makers gingen op zoek naar een antwoord op de vraag of straling van draadloze apparaten negatieve gezondheidseffecten kan hebben.

De uitzending van Zembla over elektromagnetische straling en 'Ziek van je mobieltje'.

Martin Blank, PhD aan Columbia University vertegenwoordigt 190 internationaal erkende wetenschappers in een oproep aan de VN, VN-lidstaten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de risico's van elektromagnetische velden uitgezonden door telecommunicatie en andere digitale technologie.

Michiel Haas, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, zoekt naar oplossingen om problemen met EMV communiceerbaar te maken. Het is belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn en daardoor zelf keuzevrijheid hebben.